Tag - kiên giang

Tỉnh Kiên Giang dự kiến đến năm 2025, TP Rạch Giá sẽ là đô thị loại I của tỉnh này, được định hướng phát triển bởi trục động lực. TP Rạch Giá hiện đang là đô thị loại II của tỉnh Kiên Giang. Theo Báo cáo dự...