Đầu tư 3.904 tỷ đồng xây 51,94 km đường Hồ Chí Minh qua Đồng bằng sông Cửu Long

Đầu tư 3.904 tỷ đồng xây 51,94 km đường Hồ Chí Minh qua Đồng bằng sông Cửu Long

Đầu tư 3.904 tỷ đồng xây 51,94 km đường Hồ Chí Minh qua Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận có chiều dài 51,94km, quy mô 2 làn xe, trong đó đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài khoảng 45,34km; đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6km.

Đầu tư 3.904 tỷ đồng xây 51,94 km đường Hồ Chí Minh qua Đồng bằng sông Cửu Long

Môt đoạn thuộc dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1200/QĐ – BGTVT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận.

Dự án có chiều dài 51,94 km, đi qua địa phận các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, bao gồm 2 phân đoạn.

Trong đó, đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất có điểm đầu Km0+00 tại Km88+540 – Quốc lộ 61, thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối Km11+200 tại khoảng Km77+00 – Quốc lộ 61, thuộc địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; chiều dài đoạn tuyến khoảng 11,2 km.

Đoạn Gò Quao – Vĩnh Thuận có điểm đầu tại Km67+213 – Quốc lộ 61, thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối giao Quốc lộ 63 tại khoảng Km67+174,75 thuộc địa phận xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; chiều dài đoạn tuyến khoảng 40,74 km.

Trong giai đoạn hoàn chỉnh, Dự án có quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80Km/h. Giai đoạn phân kỳ, tuyến có các yếu tố hình học (bình đồ, trắc dọc) đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80Km/h; bề rộng nền đường 12 m, chiều rộng mặt đường 7 m.

Theo Quyết định số 1200, đối với đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, tuyến đi trùng Quốc lộ 61 hiện hữu từ khoảng Km88+540 đến Km77+00 – Quốc lộ 61, thuộc địa phận huyện Châu Thành, huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang.

Đối với đoạn Gò Quao – Vĩnh Thuận, tuyến làm mới, từ khoảng Km67+213 – Quốc lộ 61 thuộc địa phận huyện Gò Quao, tuyến tách khỏi Quốc lộ 61 đi về phía Đông Nam, đi song song Đường tỉnh 962 đến khu vực phà Cái Lớn, vượt qua sông Cái Lớn tuyến tiếp tục đi song song bên phải Đường tỉnh 12 thuộc địa phận xã Vĩnh Thắng huyện Vĩnh Tuy và kênh Lộ Xe đến phà Vĩnh Tuy (sông Cái Tàu); vượt qua sông Cái Tàu và đi song song cách kênh Lộ Xe 300 – 500m đến phà Vàm Chắc Băng (kênh Ngã Ba Đình); vượt kênh Ngã Ba Đình, tuyến đi bên trái Đường tỉnh 12 và kênh Chắc Băng; đến khoảng Km52+00 tuyến đi tránh thị trấn Vĩnh Thuận về phía bên trái; kết thúc tại Km61+342,31 (nhập vào Quốc lộ 63 hiện hữu tại khoảng Km67+174,75).

Tổng mức đầu tư Dự án là 3.904,072 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, trong đó hai khoản chi lớn nhất là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đã bao gồm dự phòng) 538,184 tỷ đồng và chi phí xây dựng 2.820,096 tỷ đồng.

Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025; năm 2026 hoàn thành báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư và các nội dung được phân cấp, ủy quyền theo Quyết định số 729/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục liên quan, bàn giao cho địa phương để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội; từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu.

Dự án còn góp phần nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm phát huy vai trò của tuyến đường Hồ Chí Minh trong việc kết nối giữa các địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nam Bộ.

Nguồn: Sưu tầm