Vĩnh Phúc: Thực hiện quy hoạch để thu hút đầu tư

Vĩnh Phúc: Thực hiện quy hoạch để thu hút đầu tư

Vĩnh Phúc: Thực hiện quy hoạch để thu hút đầu tư

(Xây dựng) – Xác định quy hoạch có vai trò cấp thiết, quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là trong công tác thu hút đầu tư. Vì vậy, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch, từ đó đưa ra mục tiêu, chiến lược tạo ra không gian phát triển mới, động lực mới trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hướng tới xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Vĩnh Phúc: Thực hiện quy hoạch để thu hút đầu tưMột góc đô thị Vĩnh Yên.

Chú trọng công tác quy hoạch

Vĩnh Phúc có vị trí địa lý rất thuận lợi để phát triển công nghiệp, khu công nghiệp (KCN). Ngay từ khi tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc xác định công tác quy hoạch, phát triển các KCN phải đi trước một bước, gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung đô thị, nhằm hình thành hệ thống các KCN được phân bố hợp lý trên địa bàn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất, khai thác triệt để quỹ đất đồi, đất bạc màu, bảo đảm phát triển bền vững và thực sự trở thành động lực cho sự phát triển chung toàn tỉnh; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp.

Toàn tỉnh hiện có 20 KCN được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, với quỹ đất gần 5.500 ha; hằng năm, trên 90% thu ngân sách của tỉnh đến từ khu vực DN có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Trong đó, 16 KCN đã được thành lập, tổng diện tích đất theo quy hoạch được duyệt hơn 3.168,02 ha.

Ngay năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện tốt công tác quy hoạch, từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo hướng đồng bộ; đến rà soát, bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo tính thống nhất, khả thi và chất lượng.

Một số quy hoạch mang tính chủ chốt như Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư, xây dựng hạ tầng TP Vĩnh Yên và Phúc Yên; nâng cấp huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm cơ sở thành lập mới 2 thị xã; hoàn thiện đồ án quy hoạch chung của các xã là đô thị loại V, để làm cơ sở đầu tư và phân loại đô thị; tăng quy mô dân số đô thị, nhằm đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60%.

Đến nay, hệ thống các đô thị đang được quy hoạch và xây dựng tiến tới hoàn chỉnh; nhiều khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái được đầu tư đồng bộ, hiện đại; TP Vĩnh Yên đã cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đô thị Phúc Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Mới đây, Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt trên cơ sở xác định các tiềm năng riêng, có thế mạnh khác biệt và nổi trội, thể hiện khát vọng, quyết tâm phát triển của địa phương. Đây là căn cứ khoa học, công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; đồng thời, là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khách quan, khoa học.

Theo đó, quy hoạch đưa ra ba đột phá trong phát triển là khai thác tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có của tỉnh; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hiệu lực, hiệu quả thực thi thể chế, chính sách, pháp luật; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển.

Thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng KCN

Nhờ đẩy mạnh công tác quy hoạch đi trước làm tiền đề để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, Vĩnh Phúc vẫn được đánh giá là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Toàn tỉnh đã thu hút được hơn 560 triệu USD vốn FDI, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 40% so với kế hoạch năm 2023 đề ra. Thu hút vốn FDI đạt gần 21 nghìn tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2022, vượt hơn 4 lần so với kế hoạch năm 2023 đề ra.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có gần 1.300 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 460 dự án FDI đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư trên 7,9 tỷ USD; gần 840 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư trên 140 nghìn tỷ đồng.


Vĩnh Phúc thu hút nhà đầu tư vào các KCN, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hiện nay, Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển 20 KCN, với tổng diện tích quy hoạch gần 5.500 ha. Trong đó, 16 KCN đã được thành lập, với tổng diện tích đất theo quy hoạch được duyệt là hơn 3.168,02 ha.

Với các KCN còn lại, tỉnh đã thực hiện xong quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên và Sơn Lôi được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Bình Xuyên; bổ sung diện tích KCN Chấn Hưng; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án KCN Chấn Hưng; điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II; xin ý kiến hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên của Liên danh Visiz-Shinec; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực KCN Tam Dương II – khu B1, B2…

Trong năm 2023, KCN Bình Xuyên II – giai đoạn 2 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 34,29 triệu USD. Tỉnh đã tổ chức khởi công dự án đầu tư hạ tầng KCN Tam Dương I – Khu vực 2 và dự án đầu tư hạ tầng KCN Sông Lô II…

Nguồn: baoxaydung.com.vn