Vĩnh Phúc: Siết chặt quản lý thị trường bất động sản

Bất-Động-sản-Vĩnh-Phúc

Vĩnh Phúc: Siết chặt quản lý thị trường bất động sản

Thực hiện Quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội”, vừa qua, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2336 về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng công khai thông tin về quy hoạch xây dựng, tiến độ triển khai các dự án đô thị, nhà ở nhằm ngăn chặn hành vi đồn thổi, đầu cơ, đẩy giá đất để trục lợi bất hợp pháp.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các dự án khu đô thị, khu nhà ở đã cho phép đầu tư, đang triển khai nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, xử lý nghiêm các hành vi môi giới, kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường quản lý, giám sát hoạt động cho vay, bảo lãnh, thế chấp… đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai tình trạng pháp lý của các dự án đang triển khai trên địa bàn, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác trước những cơn “sốt” đất ảo.

Chỉ đạo các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng, phòng, ban chuyên môn các huyện đảm bảo ANTT, tránh để xảy ra tình trạng phức tạp, nhất là tại các khu vực chuẩn bị triển khai dự án.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc