Phát triển đồng bằng sông Cửu Long trở thành khu vực hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững

Phát triển đồng bằng sông Cửu Long trở thành khu vực hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững

Sáng 17/10, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: ‘Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước’.
Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu từ Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu lý luận chính trị ở khu vực Tây Nam Bộ và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học ở khu vực Nam Bộ.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV nêu rõ: Phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long là quan điểm phát triển nhất quán trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, có thể cho rằng, mục tiêu phát triển đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước chỉ được đề cập lần đầu tiên trong Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu phát triển đồng bằng sông Cửu Long trở thành khu vực hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc sông nước là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và đất nước, vừa phù hợp với điều kiện đặc thù và yêu cầu bức thiết trong phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới. Phát triển đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước không chỉ là mục tiêu, mà còn là yêu cầu và phương thức phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước” nhằm góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan là rất cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phát triển đồng bằng sông Cửu Long trở thành khu vực hiện đại

ThS. Nguyễn Hồng Vệ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu thảo luận tại Hội thảo.

Nội dung hơn 50 tham luận gửi đến Hội thảo tập trung làm rõ những vấn vấn đề chủ yếu: (1) Những vấn đề lý luận cơ bản và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. (2) Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về phát triển vùng đồng bằng theo hướng bền vững. (3) Những yếu tố chủ yếu tác động đến việc xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước cũng như những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức trong phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. (4) Thực trạng, vấn đề đặt ra của quá trình xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước và một số giải pháp nhằm xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. (5) Một số giải pháp nhằm phát triển đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước.

Quang cảnh Hội thảo.

Tại hội thảo, chuyên gia, nhà khoa học, các địa phương đã trình bày các tham luận: Kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa sông nước ở đồng bằng sông Cửu Long; ưu tiên phát triển công nghiệp xanh vì một đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững; thuận lợi và khó khăn, thách thức trong việc xây dựng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; góp phần xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; một số giải pháp nhằm xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; phát triển kinh tế tuần hoàn – Giải pháp góp phần phát triển vùng đồng đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu; vai trò trung tâm của Thành phố Cần Thơ trong xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; An Giang phấn đấu trở thành vùng sinh thái, hiện đại, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước.

Phát biểu tổng kết hội thảo, TS. Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV nhấn mạnh, với tinh thần khoa học, khách quan, dân chủ và sáng tạo, với trách nhiệm lớn lao trước Đảng và Nhân dân, các tham luận đã biểu thị tâm huyết, sâu sắc, toàn diện các nội dung sát với chủ đề hội thảo, nhất là những đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương đã làm rõ hơn, thống nhất cao hơn đối với vấn đề “Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước”. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng, bên cạnh tiềm năng, thế mạnh, vùng ĐBSCL đang đứng trước những thách thức (tụt hậu, thiếu bền vững, nguy cơ mất bản sắc); cần có sự thay đổi cách thức phát triển mới, vừa phát triển vừa giải quyết những vấn đề hiện tại của vùng ĐBSCL đảm bảo phát triển nhanh, bền vững…

Nguồn: baomoi.com