Đắk Lắk yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Đắk Lắk yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Đắk Lắk yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kịp thời xử lý các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND Tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ngành và địa phương thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời xử lý các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư, kinh doanh bất động sản. Tiến hành rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở, chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng, các dự án có vướng mắc về vấn đề pháp lý, các dự án bất động sản có vi phạm về xây dựng, các dự án không thực hiện bảo lãnh, các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất, các dự án chậm tiến độ, các dự án chưa nghiệm thu chất lượng công trình nhưng đã đưa vào sử dụng, các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua.

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Đắk Lắk yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh bất động sản

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xử lý những vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Giao Sở Xây dựng tỉnh công khai đầy đủ thông tin về quy hoạch được duyệt trên cổng thông tin điện tử của ngành; cung cấp thông tin quy hoạch kịp thời, đầy đủ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông tin về dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở ngành liên quan đánh giá điều kiện, quy định về hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; đề xuất các biện pháp quản lý dịch vụ bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tạo điều kiện cho dịch vụ kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh được hoạt động hiệu quả, góp phần làm lành mạnh thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện công khai quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; công khai các chương trình, kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị. Bên cạnh đó có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ, nhằm đẩy giá trục lợi bất hợp pháp; khi phát hiện có thông tin đồn thổi, thông tin gây bất ổn thị trường chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp các sở ngành liên quan đề xuất xử lý theo quy định.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh hiện có 15 dự án phát triển nhà ở thương mại và xã hội đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng diện tích hơn 199 ha.

Cụ thể, có 5 dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích hơn 5,8 ha, gồm 3 dự án nhà ở xã hội công chức, viên chức, người thu nhập thấp (diện tích 4,14 ha), 2 dự án nhà ở xã hội công nhân (1,67 ha). Đến nay chỉ có một dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là Dự án nhà ở xã hội Km 4-5, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột (diện tích hơn 1 ha), các dự án còn lại đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Về nhà ở thương mại, có 10 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với diện tích 193,5 ha, trong đó có 6 dự án đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng (182,39 ha), nhưng chưa có dự án nào hoàn thành.

Theo Báo đầu tư