Cần Thơ: Dự án An Phú EcoCity đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Phối cảnh dự án An Phú EcoCity

Cần Thơ: Dự án An Phú EcoCity đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa ban hành Thông báo số 2970/SXD-QLN về việc thông báo bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity (đợt 1), gửi Công ty TNHH An Phú Cần Thơ. Theo đó, có 11 lô nhà liên kế và 02 lô biệt thự đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Phối cảnh dự án An Phú EcoCity

Phối cảnh dự án An Phú EcoCity

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity tại khu vực Thạnh Huề – Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Thông báo Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, nhận được Công văn số 133/CV-APCT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Công ty TNHH An Phú Cần Thơ, kèm theo hồ sơ có liên quan về việc đề nghị kiểm tra điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai đối với một số hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity (đợt 01), phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra hồ sơ kèm theo công văn của Chủ đầu tư và kết quả kiểm tra thực tế tại công trình, Sở Xây dựng thông báo về điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, gồm: 11 lô nhà ở liên kề (LK1, LK3, LK4, LK5, LK7, LK8, LK9, LK10, LK11, LK12, LK13); và 02 lô nhà ở biệt thự (BT2, BT3).

Công trình đã được UBND quận Cái Răng đã cấp Giấy phép xây dựng số 252/GPXD ngày 15 tháng 9 năm 2023 cho Công ty TNHH An Phú Cần Thơ được phép xây dựng công trình: Hạng mục Nhà ở liên kế (LK1, LK3, LK4, LK5, LK7, LK8, LK9, LK10, LK11, LK12, LK13) và Nhà biệt thự (BT2, BT3) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity; Giấy phép xây dựng số 229/GPXD ngày 31/8/2023 do Ủy ban nhân dân quận Cái Răng cấp cho Công ty TNHH An Phú Cần Thơ được phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của toàn Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity.

Chủ đầu tư cam kết, hiện nay Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity đang không tranh chấp, chưa ký hợp đồng huy động vốn với khách hàng, chưa thuế chấp tại tổ chức tín dụng tại Công văn số 133/CV-APCT ngày 19 tháng 9 năm 2023; Chủ đầu tư có Thỏa thuận cấp bảo lãnh số 23.096.01/2023-TT/NHCT262-ANPHUCANTHO ký kết ngày 18/9/2023 giữa Công ty TNHH An Phú Cần Thơ và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Xuyên.

Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, căn cứ quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; các hồ sơ, văn bản do chủ đầu tư cung cấp, Sở Xây dựng thông báo các hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity tại khu vực Thạnh Huề – Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh (Các hạng mục: 11 lô nhà ở liên kề, gồm 173 nhà thuộc các dãy nhà: LK1-06 nhà, LK3-09 nhà, LK4-06 nhà, LK5-09 nhà, LK7-10 nhà, LK8-11 nhà, LK9-40 nhà, LK10-25 nhà, LK11- 23 nhà, LK12-11 nhà, LK13-23 nhà; và 02 lô ở biệt thự gồm 15 biệt thự: BT2-14 biệt thự, BT3-01 biệt thự).

Theo đó, Công ty TNHH An Phú Cần Thơ có trách nhiệm: Nghiêm túc thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 2901/SXD-TTQLN&CLCT ngày 15 tháng 9 năm 2023, sau khi hoàn thành thi công và tổ chức nghiệm thu theo quy định thì gửi báo cáo về Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra đánh giá các nội dung đã thực hiện.

Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi ký Hợp đồng với khách hàng và đảm bảo bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản.

Tổng số tiền thu được từ bán nhà ở hình thành trong tương lai theo Công văn này và tiền huy động vốn để đầu tư xây dựng không vượt quá 45% tổng mức đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh-An Phú EcoCity (Tổng mức đầu tư theo thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai thiết kế cơ sở của Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng tại Công văn số 835/QLĐT ngày 12/7/2023), là khoảng: 669,28 tỷ đồng x 45% = 301,17 tỷ đồng.

Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần: Lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được vượt quá 95% giá trị hợp đồng trước khi khách hàng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua kiểm tra thực tế tại công trình (theo Điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản); Công khai cho bên mua, bên thuê mua nhà ở biết tình trạng thế chấp quyền sử dụng đất và sẽ lập biên bản thống nhất giữa bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở này. Cam kết chịu trách nhiệm các vấn đề phát sinh có liên quan.

Công trình dự án An Phú EcoCity

Công trình dự án An Phú EcoCity đang xây dựng

Việc mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật Nhà ở, chủ đầu tư có trách nhiệm phải sử dụng nguồn vốn vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án, nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vốn vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật; trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật

Khẩn trương hoàn thành các nội dung theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của UBND thành phố Cần Thơ; Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và tính chính xác của hồ sơ, văn bản mà chủ đầu tư đã cung cấp. Chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về huy động vốn (bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) và pháp luật có liên quan. Trong trường hợp chủ đầu tư có vi phạm các quy định thì Sở Xây dựng sẽ thu hồi văn bản này và sẽ không còn hiệu lực.

Theo baoxaydung.com.vn