Bất động sản TP.Cần Thơ hết thời thổi giá?

BĐS TP.Cần Thơ hết thời thổi giá

Bất động sản TP.Cần Thơ hết thời thổi giá?

UBND TP.Cần Thơ giao các quận, huyện và ngành chức năng tập trung giám sát, kiểm tra thị trường bất động sản trong thời gian tới để tránh tình trạng đầu cơ, thổi giá đất.

UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành công văn số 3950/UBND-XDÐT về việc thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản (BÐS).

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND quận, huyện trên địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động giao dịch, kinh doanh BÐS theo thẩm quyền. Ðồng thời, công khai các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để minh bạch thông tin, ngăn chặn tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ đẩy giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thông tin thị trường BÐS, ngăn chặn việc tách thửa, “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng.

BĐS TP.Cần Thơ hết thời thổi giá

BĐS TP.Cần Thơ được giới đầu tư quan tâm trong những năm trở lại đây.

Đối với Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ, UBND Thành phố cũng yêu cầu cần thực hiện việc liên thông, rút ngắn thời gian xem xét, giải quyết thủ tục hành chính về cấp mới, điều chỉnh, kiểm tra, dự án kinh doanh BÐS.
Sở TN&MT Thành phố cần đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân; Tăng cường quản lý, ngăn chặn việc tách thửa, “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng.

Bên cạnh đó, UBND TP.Cần Thơ giao Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm theo đúng quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. Tham mưu giải pháp phát triển nguồn cung nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp, nhà ở thương mại có giá bán phù hợp với đối tượng có thu nhập trung bình.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP.Cần Thơ công bố thông tin về thị trường BÐS, quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển hạ tầng, dự án BÐS (nhất là dự án quy mô lớn) và việc điều chỉnh, nâng cấp, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ đẩy giá để trục lợi…

Nguyễn Thật