Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn quận Ninh Kiều

lãnh đạo cần thơ kiểm tra giải phóng mặt bằng1

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn quận Ninh Kiều

Sáng 20-10, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng lãnh đạo một số sở, ngành thành phố kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các công trình thuộc Dự án 3 trên địa bàn quận Ninh Kiều (đường Hoàng Quốc Việt, công trình cải tạo rạch Cái Sơn – Mương Khai và Khu tái định cư An Bình); tiến độ xây dựng Khu tái định cư Ninh Kiều.

lãnh đạo cần thơ kiểm tra giải phóng mặt bằng1

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu tái định cư An Bình.​

Theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ vị trí đường Xuân Thủy khu dân cư Hồng Phát đến đường tỉnh 923) dài 1,63km, đã chi trả được 63/235 hộ và 67 hộ bàn giao mặt bằng; đã bàn giao nhà thầu thi công được đoạn dài khoảng 1.100m, nhưng đoạn này chưa đủ biên giải phóng mặt bằng 23m và vẫn còn vướng một vài trường hợp. Công trình cải tạo rạch Cái Sơn – Mương Khai (đoạn km0-km1+695) đã có 173/225 hộ nhận tiền, 167 hộ bàn giao mặt bằng. Công trình khu tái định cư An Bình giai đoạn 1 (diện tích 28,28ha), đã chi trả cho 382/514 hộ, 358 hộ bàn giao mặt bằng; dự án đang ưu tiên giải phóng mặt bằng phần 20ha và khu này còn vướng 35 hộ chưa bàn giao mặt bằng…

Còn công trình Khu tái định cư Ninh Kiều có diện tích 9,6ha, với 519 nền tái định cư sau khi hoàn thành. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án này có 325 hộ bị ảnh hưởng, đã chi trả được cho 103 hộ, 60 hộ bàn giao mặt bằng (diện tích hơn 2,7ha). Hiện nay, công trình này đang được tập trung thi công phần diện tích 2,7ha đã có mặt bằng.

lãnh đạo cần thơ kiểm tra giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Hoàng Quốc Việt.​

Sau khi kiểm tra, ông Nguyễn Thực Hiện yêu cầu quận Ninh Kiều, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình này, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Trong đó, đường Hoàng Quốc Việt hoàn thành dứt điểm đoạn khoảng 1.000m vào ngày 20-11 tới, riêng kinh phí di dời hạ tầng kỹ thuật điện thì Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí. Đến ngày 20-11, công trình cải tạo rạch Cái Sơn – Mương Khai cũng hoàn thành dứt điểm, có mặt bằng phục vụ đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Khu tái định cư An Bình giai đoạn 1 đến 20-12-2021 hoàn thành dứt điểm phần diện tích 20ha ưu tiên, diện tích còn lại 8ha cũng phải tập trung bồi thường tiếp theo…

Theo Báo Cần Thơ