Tag - cầu Rạch Miễu 2

Những công trình mới của 'ý Đảng, lòng dân'

Những công trình mới của ‘ý Đảng, lòng dân’

Tại 13 tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL, bằng các nguồn vốn ngân sách, vốn xã hội hóa, chính quyền các địa phương cũng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, xóa bỏ tình trạng giao thông cách trở do sông, rạch...