Tag - vĩnh phúc

Sự phát triển và mở rộng của các Khu Công nghiệp (KCN) cũng như cơ sở hạ tầng tại Vĩnh Phúc trong khi hiếm nguồn cung dịch vụ tiện ích và nhà ở cao cấp,… khiến Vĩnh Phúc được nhiều nhà đầu tư kỳ...