Tag - Tây Nam Bộ

Bất động sản mới nhất: Khó khăn dần vơi đi, thời điểm thích hợp để ‘xuống tiền’, Tây Nam Bộ bứt tốc, quy định về hạn mức đất ở

Thị trường ấm dần lên, khó khăn giảm bớt, vùng Tây Nam Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, cấp huyện của Hà Nội được ủy quyền định giá khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên… là những tin bất...